စေတနာ

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး T တိုင်ဆိုဒ်စုံ၊ M.S ပိုက်၊ G.I ပိုက်၊ ငြမ်းဆိုဒ်စုံ၊ ငြမ်းကလစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရောင်း/ဝယ်/ငှား

ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ (၆၅) ရပ်ကွက်၊ မင်းကွန်းဈေးအနီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း – 09 – 444506757, 09-971881600, 09-778527785

Any Questions ?

READY FOR HELP

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး T တိုင်ဆိုဒ်စုံ

စေတနာ မှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး T ဆိုဒ်စုံ/G.I တီတိုင်ဆိုဒ်စုံ/G.I ပိုက်/ ငြမ်းဆိုဒ်စုံ/ ငြမ်းကလစ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြစ် (ရောင်း/ ဝယ်/ ငှါး) ရမ်းပေးနေပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း 09444506757,09971881600,09778527785

M.S ပိုက်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး T တိုင်ဆိုဒ်စုံ၊ M.S ပိုက်၊ G.I ပိုက်၊ ငြမ်းဆိုဒ်စုံ၊ ငြမ်းကလစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရောင်း/ဝယ်/ငှား

G.I ပိုက်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး T တိုင်ဆိုဒ်စုံ၊ M.S ပိုက်၊ G.I ပိုက်၊ ငြမ်းဆိုဒ်စုံ၊ ငြမ်းကလစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရောင်း/ဝယ်/ငှား

ငြမ်းဆိုဒ်စုံ

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး T တိုင်ဆိုဒ်စုံ၊ M.S ပိုက်၊ G.I ပိုက်၊ ငြမ်းဆိုဒ်စုံ၊ ငြမ်းကလစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရောင်း/ဝယ်/ငှား

ငြမ်းကလစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းမျာ

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး T တိုင်ဆိုဒ်စုံ၊ M.S ပိုက်၊ G.I ပိုက်၊ ငြမ်းဆိုဒ်စုံ၊ ငြမ်းကလစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရောင်း/ဝယ်/ငှား